Xử lý sàn bê tông mới đổ bị nứt chỉ với một vài thao tác đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể biết được. Theo dõi ngay bài viết của Logo creator nhé. Sàn bê tông mới đổ bị nứt – Nguyên nhân do đâu? Trên thực tế có nhiều công trình vừa